Colors of Orgachim® е
палитрата от цветове на Orgachim, която можеш да видиш във всички пейки, обновени от Destructive Creation.